oferta

 • sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych
 • obsługa informatyczna firm oraz placówek oświatowych i publicznych
 • doradztwo w zakresie doboru właściwego sprzętu i oprogramowania
 • serwis sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, kas fiskalnych PosNet
 • usuwanie szkodliwego oprogramowania oraz odzyskiwanie utraconych danych
 • outsourcing IT – stała umowa serwisowa dla firm i sektora oświaty
 • wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych oraz rozbudowa i aktualizacje już istniejących
 • zdalna obsługa firm i instytucji
 • tworzenie rozwiązań systemów kopii zapasowych
 • dostarczanie i montaż systemów audio-video (tablice inter­ak­ty­wne, ekrany pro­jek­cyjne, pro­jek­tory etc.)
 • doradztwo i montaż w zakresie pracowni terminalowych HP Multiseat


slide
slide
slide
slide