Aktywna Tablica

II ETAP PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

 

Rządowy program na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” umożliwia szkołom podstawowym zdobycie dofinansowania na zakup:

 • tablic interaktywnych
 • projektorów
 • głośników
 • interaktywnych monitorów dotykowych

W ramach dostępnych środków finansowych zaplanowane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne:

w 2018r. do 4999 szkół podstawowych

w 2019r. do 4999 szkół podstawowych

W 2017r. z programu skorzystało 5582 szkół podstawowych.

 

Wymagania dla szkół przystępujących do Programu:

– dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s,

– na każdy wnioskowany zestaw interaktywny ma posiadać co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania:

 1. przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
  • preinstalowanym systemem operacyjnym,
  • oprogramowaniem biurowym
  • oprogramowaniem antywirusowym
  • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
 2. router;

– w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, ma posiadać co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor,

– posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania
z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Finansowanie:

80% budżet państwa, 20% budżet organów prowadzących (wkład własny):

– maksymalna kwota wsparcia finansowego z budżetu państwa 14 000 zł

– wkład własny organu prowadzącego 3 500 zł

– łączny całkowity koszt dotacji 17 500 zł

 

Ważne terminy:

do 15 kwietnia 2018 – składanie wniosków o udział w Programie przez Dyrektorów szkół  do organu  prowadzącego

do 30 kwietnia 2018 – złożenie wniosków przez Organy prowadzące do wojewodów

do 15 maja 2018 – kwalifikacja wniosków

do 30 czerwca 2018 – przekazanie środków finansowych

do 31 grudnia 2018 – wykorzystanie dotacji

do 15 stycznia 2019 – rozliczenie z wykorzystanych środków

 

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna Tablica

Przykładowo wypełniony wniosek

RADA:
Po otrzymaniu dofinansowania nie można zmienić rodzaju pomocy dydaktycznych TIK (będzie można zakupić wyłącznie pomoce, które były wpisane do wniosku).

 

Uchwała Nr 108/2017 Rady Ministrów z dn. 19-07-2017r.

Oferujemy pomoc w doborze i zakupie sprzętu dopasowanego do potrzeb szkoły,
a także w wypełnianiu wniosków.

Zapraszamy do kontaktu mailem lub telefonicznie (pod numerem  33 444-64-80).

Poniżej prezentujemy referencje ze zrealizowanych przez nas projektów w ramach Programu Aktywna Tablica w 2017 i 2018 roku.

Ze zdjęciami można zapoznać się w naszej galerii.

 

Referencje:slide
slide
slide
slide