Zajmujemy się

Idea

15 lat doradzamy i dostarczamy najlepszy możliwy sprzęt i usługi do szkoł, instytucji publicznych oraz dla Małych i Średnich Firm.

Outsourcing IT

Najważniejsze w biznesie do szybkie wsparcie, Nasi specjaliści dbają o Wasz czas.

Sklep OnLine

Dla tych co wiedzą co chcą kupić lub przejrzeć nasz asortyment

Aktualności

Brother — 5 lat gwarancji onsite

    Kup którekol­wiek urządze­nie Broth­

Read More

Nowe promocje październik 2017

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z aktu­al­ny­mi

Read More

Program “Aktywna Tablica” dla szkół

Rzą­dowy pro­gram na lata 2017–2019 “Akty­w­na

Read More

Zapraszamy na staż

Zaprasza­my do odby­cia stażu w naszej fir­mie i zd

Read More

My Cloud EX2 Ultra Achievement Star

West­ern Dig­i­tal Pro­fes­sion­al

Read More

Instalacja multimedialna w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

Insta­lac­ja mul­ti­me­di­al­na w Muzeum Drukars

Read More

InfoLOGIC Autoryzowanym Partnerem Edukacyjny na rok 2016/2017

Zapraszamy! Pro­gram Microsoft ® Auto­ry­zowany Par

Read More

Montaż projektorów w Szkole Podstawowej w Strumieniu

Wyko­nanie mon­tażu pro­jek­torów oraz ekranów p

Read More

Stacje Robocze Z1 AiO na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie

W maju 2013 roku sukce­sem zakończyliśmy wdroże­ni

Read More

Gimnazjaliści po raz 10 w cieszyńskim Ratuszu

Po raz kole­jny spon­sorowal­iśmy nagrody dla wszys

Read More

Office 365 Usprawnij działanie swojej firmy

Nowy paki­et Office 365 to nieogranic­zony dostęp do

Read More

Zapraszamy do kontaktu: telefon +48 33 44 46 480 handel@infologic.com.pl