Office 365 Usprawnij działanie swojej firmy

Office 365 Usprawnij działanie swojej firmy

Category : Aktualności

Nowy paki­et Office 365 to nieogranic­zony dostęp do już dobrze znanych narzędzi Office oraz pocz­ty e-mail z pozy­cji przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Od ter­az możesz mieć dostęp do swoich doku­men­tów w każdym miejs­cu z dostępem do inter­ne­tu, także z urządzeń przenośnych.

Dowiedz się jak usłu­ga Office 365 może pomóc Two­jej orga­ni­za­cji
Zapoz­naj się z wybrany­mi paki­eta­mi tutaj.

O ofer­tę pytaj w naszym Dziale Sprzedaży
tel: 33 444 64 80 | mail: handel@infologic.com.pl

 slide
slide
slide
slide