Gimnazjaliści po raz 10 w cieszyńskim Ratuszu

Gimnazjaliści po raz 10 w cieszyńskim Ratuszu

Category : Aktualności

23507 23507_7

Po raz kole­jny spon­sorowal­iśmy nagrody dla wszys­t­kich final­istów konkur­su infor­maty­cznego w powiecie Cieszyńskim. Grat­u­lu­je­my zwycięz­cy Jakubowi Pilch oraz prowadzące­mu mgr Mar­ius­zowi Mrózkowi z Gim­nazjum nr w Skoc­zowie.

Dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom konkur­su oraz ich opiekunom za poświę­cony czas oraz zaan­gażowanie.

Do zobaczenia na następ­nym konkur­sie.

Infor­maty­cy w Ratuszu / repor­taż OXslide
slide
slide
slide