Zestaw multimedialny Wisła

Zestaw multimedialny Wisła

Category : Aktualności

Pro­jek­tor NEC oraz ekran ści­en­ny w Szkole Pod­sta­wowej nr 4 w Wiśle, okablowanie zakońc­zone przyłączem syg­nałowym. Urządzenia zain­stalowane i przy­go­towane do prezen­tacji.

2013-07-05-050 2013-07-05-053slide
slide
slide
slide