Montaż projektorów w Szkole Podstawowej w Strumieniu

Montaż projektorów w Szkole Podstawowej w Strumieniu

Category : Aktualności

Wyko­nanie mon­tażu pro­jek­torów oraz ekranów pro­jek­cyjnych w Szkole Pod­sta­wowej w Stru­mie­niu,2013-08-13-099 2013-08-13-093 2013-08-13-088slide
slide
slide
slide