Zestaw Interaktywny w firmie Dematec Polska w Niepołomicach

Zestaw Interaktywny w firmie Dematec Polska w Niepołomicach

Insta­lac­ja tabl­i­cy inter­ak­ty­wnej Pana­son­ic UB-T880W wraz z pro­jek­torem NEC NP-M300WX, całość wyko­nana w tech­nologii bezprze­wodowej, dzię­ki czemu zachowal­iśmy wysoce este­ty­czny wygląd sali kon­fer­en­cyjnej. Coraz częś­ciej sto­su­je­my rozwiąza­nia inter­ak­ty­wne w salach kon­fer­en­cyjnych. Szkolimy w jaki sposób wyko­rzys­tać nowe tech­nolo­gie zami­ast trady­cyjnych flipchartów.
zdjęcie 1

zdjęcie 5

zdjęcie 2

zdjęcie 3slide
slide
slide
slide